We use cookies to improve your experience on the website. Some cookies are required to ensure that the site functions correctly, for this reason we may have already set some cookies. Other cookies gather anonymous data about how you are using the website, however these will only be set if you give your consent. What are cookies?

flag bg
flag bg
flag bg
flag bg
Welcome or | |
post an ad


Report Abuse


Българско неделно училище“Найден Геров“
(London )
Other Services / Tuition & Lessons

Мили родители, От 1 април започнаха записванията на деца от 3 до 19г за новата 2019/2020 учебна година в Българско неделно училище“Найден Геров“. Занятията се провеждат всяка събота и неделя от 9 - 17ч в Бишопс, Гринуич, Саутенд и есента в Колчестер.  Имаме редовни часове по български език и литература, история, география, извънкласни занимания, както народни хора и песни. При завършване на учебната година децата получават У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е З А П Р О В Е Д Е Н О О Б У Ч Е Н И Е по реда на чл. 165, ал. 2 от Закона за Предучилищно Училищно Образование на Република България. Да съхраним родния език, който е не само носител на духовността, но и на историческата ни памет! Заповядайте при нас! https://www.essexbgschool.co.uk/ тел: 07432370534