We use cookies to improve your experience on the website. Some cookies are required to ensure that the site functions correctly, for this reason we may have already set some cookies. Other cookies gather anonymous data about how you are using the website, however these will only be set if you give your consent. What are cookies?

flag bg
flag bg
flag bg
flag bg
Welcome or | |
post an adAd #A176088   Expired Ad
Share
| Email this Ad Report Abuse


Английски език за начинаещи и напреднали в Лондон (London London )

Tuesday, 17 April, 2018
Tuesday, 24 April, 2018
(Use contact form below)
НОВО!!!Интерактивно обучение по английски език.Постигнете вашите цели с нашите обучения, с български учители.
Стартира обучение по английски език за начинаещи от **.**.**** и за напреднали от **.**.****год.САМО £***
Заповядайте на място за да наблюдавате един час при нас.
телефон:‎*********** София Анева
А*.* Pre- Intermediate ** УЧЕБНИ ЧАСА или А*.* Elementary ** УЧЕБНИ ЧАСА
ПЛАТЕТЕ НА ДВЕ ВНОСКИ ПЪРВА ВНОСКА ДЕПОЗИТ £** ВТОРА ВНОСКА £*** Общо:£***
Започва обучение за напреднали от **.**.****год. и за начинаещи от **.**.**** по английски език на Адрес:** Plender street
Post code: NW* *LB London St. Pancras community center
Учебен център „Рая” организира обучение по Английски език ниво А*.* Pre- Intermediate разделено в два модула подходящо както за възрастни, които са изучавали езика, имащи нужда от освежаване на позабравени познания, така и за хора желаещи да продължат да развиват знанията и уменията си по aнглийски език придобити в предходно ниво.
Обученуето е с продължителност ** учебни часа присъствени * учебни часа Бонус 
Обучението се извършва по учебна система: New English File
Обучението включва следните езикови компоненти:
Граматика: Преговор на граматиката в предходното ниво и надграждане.
Нови надграждащи елементи: Изречения с условие от * и *ви тип; Диференциация на употребата между Минало просто и Минало продължително; Used to; Модални глаголи should, Must, Have to; наречия; Страдателен залог; Сегашно перфектно продължително време; Фразови глаголи.
Учебен център „Рая” организира обучение по английски език ниво А*.* Elementary разделено в два модула подходящо, както за възрастни, които никога не са изучавали езика, така също и за хора имащи нужда от освежаване на позабравени знания.
Обучението е с продължителност ** учебни часа присъствени * учебни часа Бонус 
Обучението се извършва по учебна система: New English File
Обучението покрива следните езикови компоненти:
Граматика: лични местоимения; притежателни местоимения; сегашно просто време; сегашно продължително време; минало просто време; минало продължително време; сегашно перфектно време; бъдеще просто време; Going to ; степенуване на прилагателни; множествено число на съществителните имена; някои най-често употребявани фразови глаголи в английския език.
Часовете са тематично обособени и структурирани така, че да развиват и четирите умения за пълноценно владеене на Английски език.
Използваме много допълнителни материали и съвременни методи за преподаване на Английски като чужд език.
В края на обучението курсистите полагат изпит. Постигналите резултат по-висок от **% получават сертификат.
Цената на обучението е £***
Учебниците не са включени в цената.
Цена на учебник: £*
Начало на обучението за начинаещи: **.**.**** година
Начало на обучението за напреднали: **.**.**** година
График на обучението А*.* Pre- Intermediate:Събота и Неделя от **:** до **:** часа
График на обучението А*.* Elementary:Събота и Неделя от **:** до **:** часа
Адрес:** Plender street Post code: NW* *LB London St. Pancras community center
Сумата от £*** може да бъде заплатена на две вноски:първа вноска депозит £**, втора вноска £*** последната вноска трябва да бъде направена не по-късно от * седмици след началото на обучението.
За да резервирате своето място в групата, трябва да се обадите на посочения телефон за контакт и да заплатите депозит в размер на £** като ги преведете в следната банкова сметка: sort code: ******, account number: ‎********. Моля в основание за превода запишете “English course”
При стартиране на курс и последващо неявяване на занятия, Учебен център Рая, не възстановява сумата заплатена за обучението. Като обезщетение курсиста има право да се включи в друга група със същото ниво на обучение. Изключения са форсмажорни обстоятелства
Бонус към А*.* Pre- Intermediate са * учебни часа подготовка за явяване на интервю за работа и писане на CV.
Бонус към А*.* Elementary са * учебни часа английски език за работното място. Фрази и диалози необходими за комуникация на работното място, готови за употреба веднага. Ролеви игри за активиране на знанията.
Име:София Анева
Тел:‎***********
Имейл:[email protected]
Skype:ucraya


It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.  

`
Contact this User:
Your Email *
Message *
Attachment:
Security: *